Voortgang Leeuwarden - Sneek

27-02-2017 12:18

Afgelopen week is de update van de Nederlandse seinen van Coha uitgekomen. De meest opvallende wijziging is de verbetering van de zichtbaarheid van de seinen. Je kan nu vanaf een grotere afstand het volgende seinbeeld al zien. Daarnaast zijn er ook nog vele nieuwe seinen bijgekomen zoals de 'wibr'. Deze komen in Leeuwarden goed van pas bij de brug over het Van Harinxmakanaal

Contact

OV door Nederland ovdoornederland@gmail.com